Menu
spelregels
 

Algemene Spelregels Groéselt Zoonder Grens 2024

Groéselt Zoonder Grens wordt gespeeld onder de voorwaarden dat eerlijk spel en sportiviteit deze dagen de boventoon voert. Het naleven van onderstaande spelregels is enorm belangrijk voor de organisatie maar ook voor het spelplezier van alle deelnemers. Bij overtredingen kunnen teams gediskwalificeerd worden!!

Speel de spellen volgens de regels en met de juiste personen en luister altijd naar de spelleiding.

 1. Een spelronde duurt 20 minuten.
 2. Het team is zelf verantwoordelijk om tijdig bij de spellen aanwezig te zijn. Dit schema is terug te vinden op de website van Groéselt Zoonder Grens, maar ook ontvangen alle deelnemende teams bij hun aanmelding op de speeldag zelf de bijbehorende informatie. Bij de jurytent zal eveneens een speelschema zichtbaar zijn. Teams die een spel ronde moeten spelen worden niet meer omgeroepen. Alleen het begin- en het eindsignaal van een spel ronde wordt centraal aangegeven.
 3. Indien een team te laat komt, kunnen zij de resterende tijd van het spel nog spelen, indien het desbetreffende spel dit toelaat. Bij het volledig missen van een spel is er géén inhaalmogelijkheid.
 4. Alle spellen worden eenmalig gespeeld door alle teams.
 5. Alle spellen worden gespeeld met minimaal 6 deelnemers en maximaal 10 deelnemers per team. Mits anders vermeld.
 6. De deelnemers nemen beurtelings, in een vaste volgorde deel aan het spel.
 7. Alle spellen worden zoveel mogelijk met twee teams tegelijk gespeeld. Wanneer een van de teams te laat of niet aanwezig is wordt er op het startsein gestart. Punt 3 treedt hiermee in werking.
 8. Het is niet toegestaan de tegenstander opzettelijk te hinderen of te helpen.
 9. Het doel van alle spellen is het behalen van zoveel mogelijk punten binnen de aangegeven tijd.
 10. Het is niet toegestaan om met schoeisel deel te nemen aan de spellen, mits anders vermeld.
 11. Piercings en sieraden zijn niet toegestaan. Deze moeten worden verwijderd en anders afgeplakt worden met tape. I.v.m. de veiligheid van de deelnemers.
 12. Tijdens de pauzes mogen de luchtkussens en spellen niet betreden worden.
 13. Er mogen geen eigen zepen of dergelijke gebruikt worden bij de spellen.
 14. Er dient ten alle tijden naar de spelbegeleiding geluisterd te worden.
 15. De spelbegeleiding bepaalt welk team aan welke kant van een spel speelt.
 16. De spelbegeleiding bepaalt of aan de spelregels wordt voldaan en derhalve of punten toegekend worden of niet.
 17. Bij de eerste keer vals spelen gaan alle behaalde punten verloren. Bij de tweede keer vals spelen kan de organisatie overgaan tot uitsluiting van verdere deelname aan Groéselt Zoonder Grens.
 18. Bij wangedrag kan de organisatie overgaan tot uitsluiting van verdere deelname aan Groéselt Zoonder Grens.
 19. Protest kan alleen ingediend worden bij de organisatie in de jurytent.
 20. Waar dit reglement niet toereikend is, beslist de organisatie. Dit besluit is bindend; er kan geen bezwaar tegen ingediend worden.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie vindt u op onze Privacy statement pagina. OK