Menu
algemene-voorwaarden
 

Algemene Voorwaarden

Voor deelname aan het Groéselt Zoonder Grens gelden de volgende algemene voorwaarden;

 • Deelname is op eigen risico;
 • De contactpersoon is bij inschrijving verantwoordelijk voor het op de hoogte stellen van zijn/haar team van de algemene voorwaarden, spelregels en reglement; met het inschrijven geeft de contactpersoon dat hij/zij akkoord is met algemene voorwaarden en het reglement en dat hij/zij deze regels zal delen met zijn/haar team.
 • Een team bestaat uit minimaal 6 personen. Het maximaal aantal deelnemers per team is 10;
 • Bij de snioren editie is de minimale leeftijd bij alle deelnemers is 16 jaar;
 • Bij de junioren editie is de minimale leeftijd 9 jaar t/m maximaal 15 jaar;
 • Deelnemers mogen maar voor één team uitkomen gedurende het weekend. Misbruik hiervan kan voor beide teams leiden tot directe diskwalificatie;
 • Bij de senioren editie is het inschrijfgeld per ingeschreven team is € 100,-. Na inschrijving ontvangt de contactpersoon een betaalverzoek. Elk team ontvangt gratis entreekaarten voor de zaterdagavond. Tijdens deze avond vindt de prijsuitreiking plaats;
 • Bij de junioren editie is het inschrijfgeld € 5,- per teamlid. Na inschrijving ontvangt de contactpersoon een betaalverzoek. De begeleider is vrij van inschrijfgeld. Elk team ontvangt een traktatie van de organisatie;
 • Indien betaling niet tijdig plaats vindt, zal de inschrijving vervallen;
 • De organiserende verenigingen, SCG Gronsveld en C.V. de Zweitlanceers, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventueel geleden schade voor, tijdens of na het evenement;
 • Uitsluiting van deelname kan plaatsvinden door wangedrag of roekeloos gedrag. Dit wordt bepaald door de bestuursleden van de organiserende verenigingen. Hierover wordt niet gediscussieerd;
 • Spelregels worden vooraf verstrekt; tegen deze regels kan niet in beroep worden gegaan;
 • Op- of aanmerkingen tijdens het weekend dienen aangemeld te worden bij de jury; de jury zal de opmerking in behandeling nemen en hierop reageren;
 • Vervuiling van het terrein kan leiden tot diskwalificatie;
 • Gebruik van zelf meegebrachte alcoholische dranken is niet toegestaan en kan leiden tot diskwalificatie;
 • Het gebruik van verboden middelen zoals drugs en wapens is niet toegestaan en zal leiden tot diskwalificatie;
 • Tegen bovenstaande voorwaarden kan niet in beroep gegaan worden;
 • Indien één of meerdere bepalingen nietig zijn of worden verklaard, blijven de overige voorwaarden staan. De voorwaarden zullen vervangen worden door voorwaarden die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen voorwaarden.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie vindt u op onze Privacy statement pagina. OK